Odkaz na poradňu týkajúcu sa hostingových služieb...


Priestor pre web stránky, webhosting

Naša ponuka služieb web servera a mail servera je podložená dlhoročnými skúsenosťami s poskytovaním týchto služieb, a je pružne škálovateľná od potrieb jednotlivcov až po potreby malých a stredných firiem a organizácií.

Ponuka služieb internetového servera

Servery sú umiestnené na uzloch s vysokou rýchlosťou konekcie do siete Internet (Slovensko - 100 Mbit/s, zahraničie - 34 Mbit/s). Web server a e-mailový server sú z dôvodu rozloženia záťaže fyzicky oddelené a umiestnené v rôznych subsieťach. E-mailový server má svoj záložný server umiestnený taktiež v inej subsieti, čo zaručuje takmer 100% istotu prijímania správ pri prípadných výpadkoch primárneho servera.

Služby spravovania domén

 • registrácia a administrácia domén druhého rádu v tvare nazov_domeny.sk
 • manipulačný poplatok za úkon súvisiaci s doménou SK (preregistrácia, nová doména, obnova obdobia): 0,60 € s DPH jednorázovo
 • cena za preregistráciu existujúcej domény SK od iného registrátora: 8,00 € s DPH jednorázovo
 • manipulačný poplatok za úkon súvisiaci s doménou (všetky ostatné, nie SK) (preregistrácia, nová doména, obnova obdobia): 0,60 € s DPH jednorázovo
 • Registrácia a administrácia .EU domény
 • Registrácia a administrácia nadnárodných domén (.com, .org, .net, .biz, .info, atď.)
 • Registrácia a administrácia európskych národných domén (.cz, .at, .hu, .de, .co.uk, ... a ďalších)
 • ročný poplatok za užívanie domény (SK a všetky zahraničné) v jednotnej výške: 23,88 € s DPH

Služby web a mail servera

 • Static Web + E-mail
 • 100 MB diskového priestoru pre statické stránky
 • FTP prístup
 • podpora skriptovacieho jazyka PHP 5
 • podrobné štatistiky návštevnosti stránok
 • týždenné a denné zálohovanie dát
 • výber medzi poštovým doménovým košom a virtuálnymi poštovými schránkami pre príjem e-mailov
 • pri poštovom doménovom koši neobmedzená kapacita schránky
 • pri virtuálnych poštových schránkach obmedzený max. počet 25 schránok
 • neobmedzený počet aliasov
 • podpora protokolov POP3, POP3+SSL, IMAP, IMAP+SSL pre sťahovanie pošty
 • vlastný SMTP server pre odosielanie pošty
 • webmail - web rozhranie na prístup do poštovej schránky
 • emailadmin - web rozhranie na administráciu virtuálnych poštových schránok
 • antivírová ochrana zdarma
 • viacúrovňová antispamová ochrana zdarma

 • Dynamic Web + E-mail
 • možnosť vytvorenia subdomén
 • 2 GB diskového priestoru pre dynamické stránky s podporou databázy MySQL
 • podpora skriptovacieho jazyka PHP 5
 • databázový engine MySQL
 • PHPMySQLAdmin - web rozhranie na správu databázy
 • podrobné štatistiky návštevnosti stránok
 • heslovaný prístup ku stránkam
 • FTP prístup
 • týždenné a denné zálohovanie dát
 • výber medzi poštovým doménovým košom a virtuálnymi poštovými schránkami pre príjem e-mailov
 • pri poštovom doménovom koši neobmedzená kapacita schránky
 • pri virtuálnych poštových schránkach obmedzený max. počet 25 schránok
 • neobmedzený počet aliasov
 • podpora protokolov POP3, POP3+SSL, IMAP, IMAP+SSL pre sťahovanie pošty
 • vlastný SMTP server pre odosielanie pošty
 • webmail - web rozhranie na prístup do poštovej schránky
 • emailadmin - web rozhranie na administráciu virtuálnych poštových schránok
 • antivírová ochrana zdarma
 • viacúrovňová antispamová ochrana zdarma
 • Special
 • všetko čo obsahuje služba Dynamic + E-mail
 • špeciálne konfigurácie web servera
 • zvýšenie diskových kapacít
 • zvýšenie počtu e-mailových schránok
 • vlastný FTP server
 • nadštandardný objem prenesených dát a pod. ...

Služba webového servera Static + E-mail obsahuje všetko potrebné pre prevádzkovanie a spravovanie jednoduchších webových prezentácií. Pre zákazníkov, ktorí potrebujú pre prevádzku svojej webovej prezentácie úložisko dát vo forme SQL databázy ponúkame službu Dynamic + E-mail, ktorá okrem podpory jazyka PHP umožňuje pracovať s databázovým enginom MySQL. Prípadné otázky týkajúce sa konfigurácie systému Vám radi zodpovieme.


Služby mail servera obsahujú všetko potrebné pre e-mailovú komunikáciu, na akú ste zvyknutí. Samozrejmosťou je podpora protokolov, ktoré využíva Vaša obľúbená poštová aplikácia (Mozilla Thunderbird, Windows Mail, Microsoft Outlook, SeaMonkey...). Takisto máte možnosť pristupovať k svojej pošte pomocou web prehliadača. Webové administrátorské rozhranie pre virtuálne poštové schránky taktiež umožňuje tvorbu, mazanie schránok, nastavovanie autoforwardera (presmerovanie pošty na inú schránku) a autorespondera (automatický odpovedač), nastavovanie veľkostí schránok a správ, expiračnú dobu pre správy. Štandardne poskytujeme antivírovú a viacstupňovú antispamovú ochranu priamo na serveri. Služby mailového servera sú bohato škálovateľné od potrieb jednotlivcov až po potreby firiem so stovkami e-mailových adries.