Referencie - web design

V nasledujúcom zozname uvádzame stručný prierez tvorbou oddelenia webdesignu od jeho vzniku v r. 1999 až po súčasnosť:

Norwit s.r.o. - mikrostránky značiek

Norwit s.r.o.
Link:
www.bomag.sk
www.compairslovakia.sk
www.barikell.sk
www.lissmac.sk
www.vonarx.sk
www.schulze.sk
www.kubota-bagre.sk
Popis:
statické web stránky
Služby:
grafický návrh, programovanie
Technológie:
XHTML + CSS2 + Javascript
Súčasný stav:
spustenie do prevádzky v r. 2011, sídla naďalej spravujeme
 

Slovakia 360

Slovakia 360
Link:
www.slovakia360.com
Popis:
dynamické web stránky
Služby:
grafický návrh, programovanie
Technológie:
XHTML + CSS2 + Javascript, PHP+MySQL
Súčasný stav:
spustenie do prevádzky v r. 2011, sídlo naďalej spravujeme
 

K-LIFT s.r.o.

K-LIFT s.r.o.
Link:
www.k-lift.sk
Popis:
statické web stránky
Služby:
grafický návrh, programovanie
Technológie:
XHTML + CSS2 + Javascript
Súčasný stav:
spustenie do prevádzky v r. 2011, sídlo naďalej spravujeme
 

Autoškola Gonda

Autoškola Gonda
Link:
www.oskargonda.sk
Popis:
statické web stránky
Služby:
grafický návrh, programovanie
Technológie:
XHTML + CSS2 + Javascript, PHP
Súčasný stav:
spustenie do prevádzky v r. 2011, sídlo naďalej spravujeme
 

BARINOX s.r.o.

BARINOX s.r.o.
Link:
www.barinox.eu
Popis:
statické web stránky
Služby:
grafický návrh, programovanie
Technológie:
XHTML + CSS2 + Javascript
Súčasný stav:
spustenie do prevádzky v r. 2010, sídlo naďalej spravujeme
 

Stomatologické centrum DENTAKRA

Stomatologické centrum DENTAKRA
Link:
www.dentakra.sk
Popis:
statické web stránky
Služby:
grafický návrh, programovanie
Technológie:
XHTML + CSS2 + Flash, PHP
Súčasný stav:
spustenie do prevádzky v r. 2010, sídlo naďalej spravujeme
 

PRO POPULO PP a.s.

PRO POPULO PP a.s.
Link:
www.ppas.sk
Popis:
statické web stránky
Služby:
grafický návrh, programovanie
Technológie:
XHTML + CSS2
Súčasný stav:
spustenie do prevádzky v r. 2010, sídlo naďalej spravujeme
 

Norwit Slovakia, spol. s r. o.

Norwit Slovakia, spol. s r. o.
Link:
www.norwit.sk
Popis:
statické web stránky s dynamickými časťami
Služby:
grafický návrh, programovanie
Technológie:
XHTML + CSS2, Flash, PHP+MySQL
Súčasný stav:
spustenie do prevádzky v r. 2006, redesign v r. 2009/10, sídlo naďalej spravujeme
 

Together In One Direction

Together In One Direction
Link:
www.together-in-one-direction.eu
Popis:
CMS WordPress upravený pre potreby zákazníka
Služby:
grafický návrh, nasadenie CMS WordPress, príprava šablóny
Technológie:
XHTML + CSS2, Javascript, PHP+MySQL
Súčasný stav:
spustenie do prevádzky v r. 2010, sídlo naďalej spravujeme
 

Nemocnica Poprad, a. s.

Nemocnica Poprad, a. s.
Link:
www.nemocnicapp.sk
Popis:
CMS WordPress upravený pre potreby zákazníka
Služby:
grafický návrh, nasadenie CMS WordPress, príprava šablóny
Technológie:
XHTML + CSS2, Flash, Javascript
Súčasný stav:
spustenie do prevádzky v r. 2009, administráciu zabezpečuje objednávateľ
 

Kovohuty Krompachy, a. s.

Kovohuty Krompachy, a. s.
Link:
www.kovohuty.sk
Popis:
statické web stránky
Služby:
grafický návrh, programovanie
Technológie:
XHTML + CSS2, Flash
Súčasný stav:
spustenie do prevádzky v r. 2004, redesign v r. 2007 a 2009, sídlo naďalej aktualizujeme
 

Derak, s.r.o.

Derak, s.r.o.
Link:
Screenshot
Popis:
statické web stránky
Služby:
grafický návrh, programovanie
Technológie:
XHTML + CSS2
Súčasný stav:
v prevádzke v r. 2009 - 2010
 

Penzión Reitmayer

Penzión Reitmayer
Link:
www.reitmayer.sk
Popis:
statické web stránky
Služby:
grafický návrh a programovanie
Technológie:
XHTML + CSS2
Súčasný stav:
spustenie do prevádzky v r. 2008, sídlo naďalej spravujeme
 

Realitná kancelária Delta SQ.B

Realitná kancelária Delta SQ.B
Link:
Screenshot
Popis:
redakčný systém Acom Lite upravený pre potreby realitných kancelárií
Služby:
dodávka designu webu, administračnej a výstupnej časti redakčného systému
Technológie:
PHP, MySQL, XHTML + CSS2
Súčasný stav:
spustenie do prevádzky v r. 2008, priebežnú administráciu systému zabezpečuje objednávateľ vlastnými prostriedkami
 

Spišská katolícka charita

Spišská katolícka charita
Link:
www.caritas.sk
Popis:
redakčný systém Acom Lite
Služby:
dodávka designu webu, administračnej a výstupnej časti redakčného systému
Technológie:
PHP, MySQL, XHTML + CSS2
Súčasný stav:
spustenie do prevádzky v r. 2008, priebežnú administráciu systému zabezpečuje objednávateľ vlastnými prostriedkami
 

Diamon, s.r.o.

Diamon, s.r.o.
Link:
www.diamon.sk
Popis:
statické web stránky
Služby:
grafický návrh, programovanie
Technológie:
XHTML + CSS2
Súčasný stav:
grafický návrh v r. 2006, spustenie do prevádzky v r. 2008, sídlo naďalej spravujeme
 

Apartmány Eufória

Apartmány Eufória
Link:
Screenshot
Popis:
statické web stránky
Služby:
grafický návrh, programovanie
Technológie:
XHTML + CSS2, Flash
Súčasný stav:
v prevádzke v r. 2008 - 2010
 

Peugeot - Wagon Trading

Peugeot - Wagon Trading
Link:
Screenshot
Popis:
statické + dynamické web stránky
Služby:
grafický návrh, programovanie
Technológie:
XHTML + CSS2, PHP, MySQL
Súčasný stav:
v prevádzke v r. 2007 - 2010
 

Archstudio

Archstudio
Link:
www.archstudio.sk
Popis:
statické web stránky
Služby:
grafický návrh, programovanie
Technológie:
XHTML + CSS2, Javascript
Súčasný stav:
spustenie do prevádzky v r. 2007, sídlo naďalej spravujeme
 

Jazyková škola SpeakUp

Jazyková škola SpeakUp
Link:
www.speakup.sk
Popis:
statické web stránky + informačný systém pre žiakov a rodičov
Služby:
grafický návrh, programovanie
Technológie:
XHTML + CSS2
Súčasný stav:
spustenie do prevádzky v r. 2007, sídlo naďalej spravujeme
 

SportCool, s. r. o.

SportCool, s. r. o.
Link:
Screenshot
Popis:
statické web stránky
Služby:
grafický návrh, programovanie
Technológie:
XHTML + CSS2
Súčasný stav:
spustenie do prevádzky v r. 2007
 

Popradský parkovací systém

Popradský parkovací systém
Link:
pps.smkpp.sk
Popis:
statické web stránky
Služby:
grafický návrh, programovanie
Technológie:
XHTML + CSS2
Súčasný stav:
spustenie do prevádzky v r. 2007, sídlo naďalej aktualizujeme a spravujeme
 

Ženský basketbalový klub Poprad

Peugeot - Wagon Trading
Link:
Screenshot
Popis:
redakčný systém Acom Lite
Služby:
dodávka designu webu, administračnej a výstupnej časti redakčného systému
Technológie:
PHP, MySQL, XHTML + CSS2
Súčasný stav:
spustenie do prevádzky v r. 2006, prevádzka ukončená v r. 2010
 

Hotel Kras, Rožňava

Hotel Kras, Rožňava
Link:
www.hotel-kras.sk
Popis:
statické web stránky
Služby:
grafický návrh, programovanie
Technológie:
XHTML + CSS2
Súčasný stav:
spustenie do prevádzky v r. 2006, sídlo naďalej aktualizujeme a spravujeme
 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade
Link:
www.upsvarpp.sk
Popis:
redakčný systém Acom Lite
Služby:
dodávka administračnej a výstupnej časti redakčného systému; design si zabezpečil objednávateľ vlastnými prostriedkami
Technológie:
PHP, MySQL, XHTML + CSS2
Súčasný stav:
spustenie do prevádzky v r. 2006, priebežnú administráciu systému zabezpečuje objednávateľ vlastnými prostriedkami
 

Tatrasvit Svit-Socks, a. s.

Tatrasvit Svit-Socks, a. s.
Link:
Screenshot
Popis:
redakčný systém pre správu katalógu produktov + statické stránky
Služby:
grafický návrh, programovanie administračnej a výstupnej časti
Technológie:
PHP, MySQL, XHTML + CSS2
Súčasný stav:
v prevádzke v r. 2006 - 2011
 

RealPartner, s. r. o.

RealPartner, s. r. o.
Link:
Screenshot
Popis:
redakčný systém Acom Lite upravený pre potreby realitnej kancelárie
Služby:
dodávka administračnej a výstupnej časti redakčného systému; design a jeho implementáciu do systému si zabezpečil objednávateľ vlastnými prostriedkami
Technológie:
PHP, MySQL, XHTML + CSS2
Súčasný stav:
spustenie do prevádzky v r. 2005, priebežnú administráciu systému zabezpečuje objednávateľ vlastnými prostriedkami
 

Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr

Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr
Link:
Screenshot
Popis:
redakčný systém Acom Lite upravený pre potreby portálu rozvojových agentúr
Služby:
dodávka administračnej a výstupnej časti redakčného systému; design si zabezpečil objednávateľ vlastnými prostriedkami
Technológie:
PHP, MySQL, XHTML + CSS2
Súčasný stav:
spustenie do prevádzky v r. 2005, prevádzka ukončená v r. 2009 z dôvodu zániku projektu
 

Fires, s. r. o.

Fires, s. r. o.
Link:
www.fires.sk
Popis:
statické a dynamicky generované web stránky
Služby:
grafický návrh, programovanie
Technológie:
PHP, MySQL, XHTML + CSS2
Súčasný stav:
spustenie do prevádzky v r. 2005, sídlo naďalej spravujeme, priebežnú aktualizáciu zabezpečuje objednávateľ vo vlastnej réžii
 

Obec Nová Lesná

Obec Nová Lesná
Link:
www.novalesna.sk
Popis:
redakčný systém Acom Lite
Služby:
dodávka administračnej a výstupnej časti redakčného systému; design a jeho implementáciu do systému si zabezpečil objednávateľ vlastnými prostriedkami
Technológie:
PHP, MySQL, XHTML + CSS2
Súčasný stav:
v prevádzke v r. 2005 - 2010
 

Pro Populo Poprad, spol. s r. o.

Pro Populo Poprad, spol. s r. o.
Link:
www.propopulo-poprad.sk
Popis:
statické stránky
Služby:
grafický návrh, programovanie, aktualizácie, web + mail hosting
Technológie:
XHTML + CSS2
Súčasný stav:
v prevádzke od r. 2001, redesign v roku 2005; sídlo naďalej spravujeme
 

Azor spol. s r. o.

Azor spol. s r. o.
Link:
Screenshot
Popis:
statické + dynamické stránky, redakčný systém
Služby:
grafický návrh, programovanie
Technológie:
XHTML + CSS2, PHP, MySQL
Súčasný stav:
v prevádzke v rokoch 2004 a 2005, napriek slušnej návštevnosti prevádzka ukončená z dôvodu zániku projektu a spoločnosti
 

Aquapark Poprad

Aquapark Poprad
Link:
Screenshot
Popis:
statické web stránky
Služby:
grafický návrh, programovanie
Technológie:
HTML + CSS1
Súčasný stav:
v prevádzke počas roka 2003, prevádzka ukončená z dôvodu transformácie spoločnosti
 

Spectrum Slovakia

Spectrum Slovakia
Link:
Screenshot
Popis:
statické + dynamické stránky, ankety, kontaktné a objednávkové formuláre, redakčný systém
Služby:
programovanie
Technológie:
HTML + CSS1, JavaScript, PHP, MySQL
Súčasný stav:
spustené do prevádzky v r. 2003; prevádzka ukončená v r. 2005 z dôvodu zániku spoločnosti
 

Ing. Pavol Ganzarčík - súdny znalec

Ing. Pavol Ganzarčík - súdny znalec
Link:
www.pganzarcik.sk
Popis:
statické stránky, kontaktný a objednávkový formulár
Služby:
grafický návrh, programovanie
Technológie:
HTML + CSS1, PHP
Súčasný stav:
spustené do prevádzky v r. 2003; sídlo naďalej spravujeme
 

Tatrakur

Tatrakur
Link:
Screenshot
Popis:
statické stránky, kontaktný a objednávkový formulár
Služby:
grafický návrh, programovanie
Technológie:
HTML + CSS1, PHP
Súčasný stav:
odovzdané do prevádzky v r. 2002; prevádzka ukončená v r. 2004 z dôvodu zániku spoločnosti
 

Joseph Decosimo Corporate Finance

Joseph Decosimo Corporate Finance
Link:
Screenshot
Popis:
statické + dynamické stránky, vyhľadávanie, kontaktné formuláre, mailinglist
Služby:
grafický návrh, programovanie
Technológie:
HTML + CSS1, JavaScript, PHP
Súčasný stav:
odovzdané do prevádzky v r. 2001; prevádzka ukončená v r. 2004
 

Tatranská galéria

Tatranská galéria
Link:
Screenshot
Popis:
statické stránky
Služby:
grafický návrh, programovanie
Technológie:
HTML + CSS1
Súčasný stav:
pripravené do prevádzky v r. 2001;
 

Lomnický golfový klub

Lomnický golfový klub
Link:
Screenshot
Popis:
statické stránky
Služby:
grafický návrh, programovanie
Technológie:
HTML + CSS1, JavaScript
Súčasný stav:
odovzdané do prevádzky v r. 2001; prevádzka ukončená v r. 2005
 

Krokus - adrenalínové športy

Krokus - adrenalínové športy
Link:
Screenshot
Popis:
statické stránky
Služby:
grafický návrh, programovanie
Technológie:
HTML + CSS1
Súčasný stav:
odovzdané do prevádzky v r. 2001; prevádzka ukončená v r. 2009
 

Fineimports

Fineimports
Link:
Screenshot
Popis:
veľko- a malopredaj hračiek pre trh USA
Služby:
programovanie
Technológie:
HTML + CSS1, PHP, MySQL, Perl
Súčasný stav:
odovzdané do prevádzky v r. 2000; prevádzka ukončená v r. 2003
 

a mnoho ďalších ....