Poradňa

Na stránkach poradne nájdete často kladené otázky, týkajúce sa využívania niektorých internetových služieb a odpovede na ne:

Vysvetlenie základných internetových pojmov

Otázky týkajúce sa služieb mailového a webového servera (webhosting)

Uvedené postupy majú všeobecnú platnosť, v praxi sa vsak môžu vyskytnúť drobné rozdiely v závislosti od použitého operačného systému a rôznych vývojových (a jazykových) verzií jednotlivých aplikáciií.