Ochrana osobných / firemných dát

Ak by ste nemohli ACOM-u dôverovať, nemohli by ste u nás nakupovať. Bezpečnosť Vašich osobných alebo firemných údajov má u nás najvyššiu prioritu, a prispieva k Vašej celkovej spokojnosti s našimi službami. ACOM neposkytuje Vaše údaje iným firmám, sú používané iba na vnútorné účely a chránené proti zneužitiu. Iba v odôvodnených prípadoch, ako napríklad dodávka tovaru prepravnou službou / poštou dochádza k poskytnutiu Vašej adresy prepravcovi.

ACOM zaväzuje svojich pracovníkov zachovaním mlčanlivosti o skutočnostiach dôverného charakteru, s ktorými sa títo pracovníci zoznámia v priebehu prác v odberateľských organizáciách, resp. pri prácach s dátovými nosičmi obsahujúcimi akékoľvek dáta.