Pripojenie do Internetu

Naša firma nie je poskytovateľom pripojenia do internetu, ale sme partnerom spoločnosti:

SWAN, a.s.Pripojenie do internetu realizujeme pomocou technológií xDSL a LTE. V tomto prípade dlhoročná spolupráca a skúsenosti so SWAN-om (bývalá Benestra/GTS Slovakia/Nextra) a s týmito technológiami, znamenajú aj to, že Vám vieme v prípade technických problémov poskytnúť pomoc aj my, teda naša spoločnosť ACOM PP, s.r.o.. xDSL technológia je v súčasnej dobe zastaralá, ale kde niet iného typu pripojenia, je dostačujúca. LTE technológia je zvlášť vhodná v okrajových lokalitách mesta Poprad, kde kvalita xDSL technológie je na zlej úrovni.