Download / FTP server

Náš anonymný FTP server...

...je udržiavaný už len z historického hľadiska a keďže oblasť IT je najrýchlejšie sa meniacou oblasťou, nenájdete v ňom žiadne aktuality. Pár starších drobností však áno a to na adrese ftp://ftp.acompp.sk.