Systém na správu obsahu web stránok Acom Lite
(CMS - Content Management System)

Filozofia systému

Redakčný systém (Content Management System - CMS) je nástrojom na správu obsahu webových stránok. Umožňuje vytvárať, publikovať a aktualizovať obsah webových stránok aj bežným užívateľom internetu, bez zvláštnych požiadaviek na ich zručnosť a počítačovú gramotnosť. Na spravovanie webovej stránky pomocou tohto systému taktiež nie je potrebný žiaden software, celú agendu zvládnete pomocou vyplňovania formulárov v okne Vašeho internetového prehliadača.Náš CMS sa oproti konkurenčným systémom vyznačuje najmä:

 • dôsledným dodržiavaním štandardov a noriem pre publikovanie na webe;
 • skutočne zrozumiteľným a prívetivým užívateľským rozhraním v slovenskom jazyku;
 • oddelenou správou obsahu stránok od spravovania vzhľadu stránok;
 • možnosťou zobrazenia náhľadu na rozpracované dokumenty;
 • prídavnými funkciami, ktoré sú riešené formou zásuvných modulov;
 • flexibilitou systému - úprava na mieru a doplnenie funkcií podľa požiadaviek a potrieb zákazníka;
 • zaškolením administrátora a užívateľskou podporou (tel./email) počas pracovných dní

Výsledný kód stránok je valídny podľa noriem W3C, dodržiava semantické pravidlá, a je zobraziteľný okrem klasických webových prehliadačov aj mobilnými zariadeniami (napr. PDA a pod.) . Taktiež automaticky obsahuje aj verziu pre tlač.

Popis a funkčnosť redakčnej časti

Základný modul - Správa užívateľov

Správa užívateľov a ich práv je centralizovaná. V systéme je napevno definovaný administrátor (šéfredaktor/webmaster), ktorý má možnosť vytvárať/editovať ďalších užívateľov systému - autorov/redaktorov a prideľovať im práva na prácu v jednotlivých sekciách webu.

V rámci redakčného prostredia systém umožňuje interné zasielanie správ jednotlivým redaktorom, a taktiež zasielanie redakčných obežníkov, čo napomáha efektívnej redakčnej práci.

Základný modul - Vytvorenie a správa hierarchickej štruktúry webu

Hierarchická štruktúra webovej stránky sa definuje centrálne pomocou webového rozhrania. Redakčný systém túto definíciu pretransformuje do navigačného systému, ktorý zobrazuje priamo na stránkach. Tento systém zaručuje homogénnosť navigácie na stránkach a znižuje riziko chýb.

Administrátor má pri definícii jednotlivých rubrík (sekcií, kategórií ...) webu možnosť určiť typ rubriky (zložka dokumentov, samostatný dokument, externý zdroj), vybrať šablónu s definíciou pre zobrazovanie, a určiť stav rubriky (viditeľná / neviditeľná).

Pre každú rubriku má administrátor možnosť určiť rodičovskú rubriku, a tým vytvrárať hierarchiu rubrík. Štandardne systém umožňuje vytvárať dvojúrovňovú štruktúru.

Základný modul - Tvorba a správa obsahu stránok

Akýkoľvek ucelený textový útvar na webovej stránke (článok, poznámka, novinka, tlačová správa, informácia o produkte) - zjednodušene dokument, sa do obsahu webovej stránky začlení jednoduchým vyplnením webového formulára, ktorý obsahuje podrobnú nápovedu pre každý vypĺňaný údaj.

Každý dokument obsahuje nasledujúce súčasti:
 • Názov dokumentu, titul (hlavný nadpis)
 • Metaúdaje: kľúčové slová a popis dokumentu
 • Umiestnenie dokumentu v hierarchickej štruktúre webu
 • Prioritu dokumentu
 • Telo dokumentu - vlastný text dokumentu s možnosťou formátovania (podnadpisy, odstavce, zarovnanie textu, bold, italic, underline) a možnosťou vkladania hypertextových odkazov, odstavcov, číslovaných a nečíslovaných zoznamov, tabuliek
 • Automaticky generovanú časovú značku poslednej aktualizácie
 • Automaticky generovaný podpis autora a jeho kontaktný údaj
 • Ilustračnú ikonu alebo malý náhľad na ilustračný obrázok
 • Ilustračný obrázok
 • Možnosť vytvárať knižnicu priložených súborov na stiahnutie (napr. txt, pdf, zip, doc, xls, sxc, sxw, a mnoho ďalších)

Každý vložený dokument má možnosť zobrazenia náhľadu na dokument pred jeho zverejnením. Obsah dokumentu je kedykoľvek prístupný na prípadné zmeny alebo opravy. Možnosti vykonávania úkonov závisia od nastavených práv pre konkrétneho užívateľa.

Mapa stránok sa generuje automaticky a v reálnom čase zobrazuje celý hierarchický strom aktívnych (publikovaných) rubrík a dokumentov.

Základný modul - Tvorba a správa cudzojazyčných verzií webového sídla

Tvorba jazykových verzií webového sídla je zabezpečená formou inštalácie systému na subdomény hlavného webu. Toto riešenie umožňuje definovať rozdielnu štruktúru, obsah a vzhľad pre každú jazykovú verziu webového sídla. Čiastočnou nevýhodou je decentralizovaná správa jednotlivých jazykových verzií, kde je potrebné pre každú jazykovú verziu definovať redakčný okruh, práva členov, štruktúru webu a obsah osobitne.

Prídavné moduly pre správu obsahu

Základné vlastnosti CMS systému je možné rozšíriť o nasledujúce moduly:
 • Moderovaná diskusia k zverejneným dokumentom

  Diskusia je členená podľa jednotlivých zverejnených dokumentov, a jednotlivé diskusie majú tým pádom vopred určenú primárnu tému debaty, ktorou je obsah dokumentu.
 • Fotogaléria

  Základný modul redakčného systému umožňuje vkladať ku každému dokumentu jeden ilustračný obrázok. Modul fotogalérie rozširuje túto vlastnosť základného modulu, a umožňuje vkladať k dokumentom neobmedzené množstvo ilustračných obrázkov, alebo vytvárať samostatné galérie obrázkov bez textov.
 • Anketný systém s tvorbou ankiet a archívom

  Anketný systém umožňuje administrátorovi vytvárať ankety/hlasovania, ktoré sú zobrazované na stránkach. Hlasovanie umožňuje návštevníkovi interaktívne spolupracovať so stránkou, vyjadriť svoj názor, čo je pre prevádzkovateľa ďalšou možnosťou ako dostať od návštevníka spätnú väzbu. Aktuálne výsledky hlasovania sú viditeľné okamžite na stránke. Anketný systém umožňuje návštevníkom prezerať si aj staršie ankety z archívu. Obsah archívu ankiet spravuje administrátor.
 • Interné vyhľadávanie v dokumentoch

  Najmä pri rozsiahlejších webových stránkach so stovkami dokumentov, alebo pri stránkach s komplikovanou štruktúrou je vhodné umožniť návštevníkom vyhľadávať dokumenty podľa kľúčových slov.
 • Automatická expirácia dokumentov

  Tento modul umožňuje nastaviť čas automatického zverejnenia dokumentu. Autor s pomocou tohto modulu dokáže pripraviť dokument do finálnej podoby a nastaviť presný čas zverejnenia dokumentu, bez nutnosti ľudského zásahu. Vhodné využitie najmä pri dokumentoch s obmedzenou platnosťou, alebo pri potrebe presne načasovať zverejnenie.
 • Najčítanejšie dokumenty

  Tento modul vykonáva analýzu čítanosti jednotlivých dokumentov, a výsledky analýzy zobrazuje na stránkach. Tento systém napovedá a pomáha v orientácii návštevníkom, najmä pri rozsiahlych webových stránkach s veľkým počtom zverejňovaných dokumentov.
 • Top diskusie

  Tento modul vykonáva analýzu miery diskutovanosti jednotlivých dokumentov, a výsledky v podobe rebríčka najdiskutovanejších dokumentov zobrazuje návštevníkom. Tento systém napovedá a pomáha v orientácii návštevníkom, a smeruje ich k najkontroverznejším témam.
 • Otázky a odpovede

  Modul umožňuje vytváranie stránok otázok a odpovedí, kde návštevník stránky môže položiť otázku, a zodpovedný člen redakcie podá odpoveď. Výsledkom je prehľadne členená stránka encyklopedického charakteru, charakteristická pre internetové poradne.
 • Export do RSS

  RSS kanál je moderný komunikačný nástroj, ktorý pomocou špeciálneho čítacieho softwéru umožňuje sledovať dianie na webových stránkach bez nutnosti návštevy stránky webovým prehliadačom. Softwér na čítanie RSS kanálu zobrazuje návštevníkovi aktuálne informácie z webových stránok jednotnou formou z viacerých zdrojov naraz. RSS kanál je v súčasnosti široko používanou technológiou najmä skúsených užívateľov internetu, ktorí denne pracujú s veľkým množstvom informácií. Nie sú výnimkou užívatelia, ktorí denne sledujú niekoľko desiatok, ba až stoviek zdrojov informácií (stránok). Podmienkou používania tejto technológie je okrem čítacieho softwaru jej podpora na strane webovej stránky. Tento modul umožňuje automatické generovanie aktuálneho obsahu do RSS formátu pre používateľov tejto technológie.

Výstup redakčného systému: Vaša webová stránka

Generovanie obsahu webovej stránky

Na úvodnej stránke celého webového sídla a na hlavných stránkach jednotlivých sekcií webu je generovaný zoznam príslušných dostupných dokumentov, s nadpisom a krátkou anotáciou obsahu dokumentu. Dokumenty v zozname sú radené podľa dátumu vloženia, od najnovších po najstaršie. Systém umožňuje označiť dokumenty so zvýšenou prioritou, tie sa v zoznamoch zobrazujú stále na vrchu.

Definícia pravidiel pre zobrazovanie

Definícia pravidiel pre zobrazovanie, tzn. vzhľad stránok je realizovaný pomocou XHTML šablón a CSS štýlového predpisu. Obsah stránok je generovaný v podobe semanticky a syntakticky správneho zápisu pomocou XHTML. Vzhľad a obsah stránok sú navzájom oddelené. Tento systém zaručuje administrátorom pohodlné a efektívne manažovanie vzhľadu stránok bez toho, aby bolo potrebné zasahovať do už uložených dokumentov.

Obsah stránok je generovaný do predpripravených XHMTL šablón, ktoré nesú jednotlivé komponenty stránky. Administrátor môže pre každú sekciu webu pripraviť samostatnú šablónu so samostatným štýlovým predpisom (vzhľadom).

Požiadavky na prevádzku systému

Požiadavky na zručnosti autorov/redaktorov

Požiadavky kladené na bežných autorov sú minimálne: obsluha webového prehliadača (napr. Internet Explorer, Mozilla a pod.) a základná obsluha textového editora (napr. MS Word a pod.). Pre autorov, ktorí okrem textov chcú publikovať aj obrázky, je vhodná znalosť obsluhy niektorého editora obrázkov.

Požiadavky na administrátora/webmastera

Požiadavky kladené na administrátora/webmastera: znalosť problematiky XHTML, CSS2, schopnosť upravovať jednoduché konfiguračné súbory.

V prípade potreby zabezpečujeme za poplatok aj administráciu systému.

Technické požiadavky na webový server

Webový server Apache vo verzii 1.3.x, PHP ver. 4.3.x, db engine MySQL ver. 3.23.x, FTP prístup k webovému priestoru a nástroj na správu databázy (shell, MySQL_Admin, a pod..).

Technické požiadavky na prevádzku CMS systému dnes spĺňa drvivá väčšina komerčných webhostinových služieb. Ako súčasť komplexného riešenia ponúkame aj ideálne nakonfigurovaný webový priestor, spolu s prevádzkou e-mailového servera a starostlivosťou o doménu.