Servisné zmluvy - naša najlepšia starostlivosť o zákazníka

Maximálny komfort pri správe a prevádzke výpočtovej techniky Vašej firmy predstavuje servisná zmluva. Je to zmluva uzatvorená medzi ACOM PP, s.r.o. a zákazníkom na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou.

Náplňou zmluvy je:

 • komplexná starostlivosť o prevádzku výpočtovej techniky pre firmy
 • návrh štruktúry IT a optimalizácia výkonu
 • riešenie hardvérových a softvérových problémov
 • pravidelné prehliadky - detekcie a odstraňovanie závad
 • inštalácie a konfigurácie nového programového vybavenia
 • inštalácie a konfigurácie nového hardvéru
 • komplexná antivírová ochrana
 • záloha a archivácia dát
 • poradenstvo pre používateľov
 • voliteľná reakčná doba - už od 2 hodín od nahlásenia servisného prípadu
 • výrazné zľavy pri službách mimo rozsah servisnej zmluvy

Ako servisné zmluvy fungujú?

Po dohode medzi obidvoma zmluvnými stranami sa na základe analýzy potrieb zákazníka a stavu IT, určí mesačný počet hodín potrebný na údržbu a reakčný čas od nahlásenia servisného prípadu. Pri prekročení zmluvného počtu hodín sa nadlimitné hodiny faktúrujú osobitne. Pri nevyčerpaných hodinách sa tieto prenášajú do nasledujúceho fakturačného obdobia.