Zneužitie e-mailovej adresy

Konkrétny príklad, ktorý je v internete bežný. NIEKTO vo Vašom mene (rozumej s Vašou legitímnou e-mailovou adresou) pošle e-mail tisíckam príjemcov a keď nejaký príjemca neexistuje, tak správa príde naspäť NIE tomu "NIEKOMU", ale Vám, keďže v hlavičke e-mailu figuruje ako odosielateľ Vaša e-mailová adresa.

Prečo sa to stáva a čo je cieľom?

K takémuto zneužitiu dochádza veľmi často počítačovými robotmi, ktorí prehľadávajú webové stránky a na nich hľadajú e-mailové adresy. To je jedna z možností. Druhá a veľmi častá je tá, že mnohí užívatelia neovládajú základy počítačovej gramotnosti, t.j. keď nejaký legitímny užívateľ akéhokoľvek e-mailového systému posiela e-mail stovkám príjemcov a zvolí viditeľných príjemcov (rozumej KOMU/TO:), namiesto voľby poslať to ako SKRYTÚ KÓPIU/BCC. A medzi takýmito príjemcami sa vždy niekto nájde, kto zneužije e-mailové adresy na nekalé účely, alebo je v počítači čo i len jediného príjemcu nejaký vírus/škodlivý software, ktorý v napadnutom počítači vyhľadáva trebárs e-mailové adresy, aby ich zneužil. Ďalšou moznosťou, kde dochádza k častému zneužívaniu, sú sociálne siete.

Cieľ je jediný, škodiť, škodiť a ešte raz škodiť. Každý užívateľ PC by mal byť ostražitý a mal by zvládať základné zručnosti pri práci s PC, ktoré môžu zvýšiť jeho bezpečnosť. Ideálny stav však neexistuje, pretože sa vždy niekto nájde, kto nemá počítač v poriadku, kto nezvláda základné počítačové zručnosti a... ...a útočníci čakajú len na to.

Buďte ostražití

K internetovým službám sa hláste vždy z dôveryhodného, zabezpečeného, chráneného počítača, v ktorom máte nainštalovaný a pravidelne aktualizovaný bezpečnostný software. Jedným z nich je napríklad aj ESET Smart Security. Zabránite tak úniku Vašich citlivých údajov (prihlasovacie mená a heslá) z počítača. Nehláste sa ku svojim e-mailovým schránkam a iným službám z počítačov kaviarní, z počítačov Vašich známych či cudzích ľudí, u ktorých nemáte istotu, či majú počítač v poriadku. Chránite tak v prvom rade sami seba.

Ak sa pripájate na internet prostredníctvom mobilného telefónu, mali by ste mať na pamäti, že aj ten je možné zneužiť, napadnúť, hacknúť, a preto by ste v ňom mali mať nainštalovaný bezpečnostný software. To isté platí aj pre tablety.

Pár užitočných informácií, tipov...

Ak posielate e-mail viacerým príjemcom, zvoľte namiesto KOMU:(TO:), režim SKRYTÁ KÓPIA:(BCC:), viď nižšie uvedený obrázok:

PocGram, krok 1


...stačí, ak kliknete na tlačítko "KOMU:" a zobrazí sa Vám roletka, v ktorej si potom zvolíte režim "SKRYTÁ KÓPIA:" Pridaním každého ďalšieho príjemcu bude automaticky zvolený režim "SKRYTÁ KÓPIA:" až do momentu, pokým sa nerozhodnete ho zmeniť. Samozrejme, to platí pri písaní e-mailu v danom okamihu. Pri písaní ďalšieho, nového e-mailu, budete mať opäť režim "KOMU:".

SPAM, Bot

SPAM - je nevyžiadaná a hromadne rozosielaná správa. Ide o zneužívanie elektronickej komunikácie, najmä e-mailu. Boj proti SPAM-u je nekonečný. Žiaden antispamový filter nefunguje na 100%, pretože to nezáleží LEN od nastavení pravidiel na e-mailovom serveri, ale aj od Vás, užívateľov.

Bot - internetový robot je počítačový program, ktorý pre svojho majiteľa opakovane vykonáva nejakú rutinnú činnosť na internete. Jednou z nich je napríklad vyhľadávanie a získavanie e-mailových adries do databáz pre rozosielanie spamu.

Malware...

Malware - je všeobecné označenie škodlivého softvéru. Patria sem napríklad vírusy, trójske kone, spyware a adware. Malware sa do počítača, ale aj do mobilu, v dnešnej dobe dostáva zvyčajne cez internet, hlavne pri prezeraní škodlivých stránok s nie dobre zabezpečeným systémom.

Phishingový e-mail - je e-mail, ktorý po Vás požaduje citlivé údaje (prihlasovacie údaje - mená a heslá, čísla bankových kariet, PIN kódy atď.). Ak takýto e-mail obdržíte, NIKDY na neho NEREAGUJTE a okamžite ho zmažte. Nepúšťajte, resp. neotvárajte neznáme prílohy, neklikajte na internetové odkazy obsiahnuté v tele podozrivých e-mailov od neznámych odosielateľov. Venujte zvýšenú pozornosť podozrivým e-mailom. Tieto môžu v prvej chvíli vyzerať, že pochádzajú z dôveryhodných zdrojov. Neposielajte a nevkladajte osobné údaje alebo iné informácie na nezašifrované a nezabezpečené internetové stránky. Opatrnosti a obozretnosti nie je nikdy dosť.

Keylogger - je najnebezpečnejším druhom spywaru, ktorý zaznamenáva všetky stlačené klávesy. Prostredníctvom takýchto programov sa dajú získať prístupové heslá do počítačového systému, čísla kreditných kariet, registračné kľúče k programom a ďalšie informácie.

...a ďalšie - viď stručné popisy na Wikipedii SK.

Rozdiel medzi webmail rozhraním a poštovým klientom

Webmail rozhranie - je rozhranie pre prístup k e-mailovej schránke cez www prehliadač (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera...). Výhodou je, že sa k svojim e-mailom dostanete z akéhokoľvek počítača. Nevýhodou je nižší komfort a bezpečnosť, napriek tomu, že sa hlásite ku pošte cez šifrovaný kanál. Ak sa už rozhodnete využívať Webmail rozhranie, mali by ste sa hlásiť k službe vždy z dôveryhodného, zabezpečeného, chráneného počítača, v ktorom máte nainštalovaný a pravidelne aktualizovaný bezpečnostný software... viac info vyššie, v stati "Buďte ostražití".

Poštový klient - je aplikácia, program (Mozilla Thunderbird, Windows Mail, Microsoft Outlook, Sea Monkey...) na sťahovanie a odosielanie elektronickej pošty do a z Vášho počítača. Výhodou je vyšší komfort a väčšia bezpečnosť, kedže sa predpokladá, že o svoj počítač sa nemusíte deliť s nikým ďalším a venujete mu väčšiu pozornosť z hľadiska ochrany. Nevýhodou snáď to, že nie každý zvládne správnu konfiguráciu toho ktorého poštového klienta. V tom by Vám mali byť nápomocné postupy uvedené v časti 2 a v časti 3 našej poradne.Späť na hlavnú stránku poradne