Certifikát pre Váš web

Digitálne certifikáty sú základným kameňom zabezpečenia, poskytovaného protokolmi SSL/TLS na internete. Pomáhajú šifrovať napríklad spojenie medzi používateľským prehliadačom a serverom, kde dochádza k výmene citlivých dát. Druhou, rovnako dôležitou vlastnosťou SSL protokolu je potvrdenie pravosti servera, s ktorým komunikujete. Jeho pravosť nám pomáhajú overiť webové prehliadače pomocou rozkliknutia "zámku" v adresnom riadku, alebo výrazne zeleným zafarbením adresy pri navštívení www stránok, zabezpečených certifikátom. Súčasne s autentifikáciou servera môže prebiehať aj overenie z opačnej strany - identifikácia klienta voči serveru. SSL certifikát, inštalovaný na server, má za úlohu zabezpečiť dátový prenos proti "odpočúvaniu" a potvrdiť pravosť servera - prevádzkovateľa webových stránok. SSL certifikáty by mal používať každý, kto zhromažďuje prostredníctvom internetových stránok dôverné údaje (osobné údaje, heslá, čísla kreditných kariet, ...).

Vašu webovú stránku vieme vybaviť (osadiť) certifikátom, ktorý je verifikovaný certifikačnou autoritou. Táto služba je však spoplatnená a cena závisí od typu certifikátu a od certifikačnej autority (vystaviteľa).Späť na hlavnú stránku poradne