Dvojstupňová verifikácia cez 'Webmail Rozhranie'

Pre tých užívateľov, ktorí sa hlásia ku svojej e-mailovej schránke LEN cez 'Webmail Rozhranie', sme z dôvodu zvýšenia bezpečnosti doplnili funkcionalitu dvojstupňovej verifikácie. Táto funkcionalita funguje na podobnom princípe, ako u GMailu, avšak s tým rozdielom, že overovací kód neposielame SMS-kou, ale užívateľ si ho sám vygeneruje pomocou 'free' aplikácie WinAuth, ktorú si môže stiahnuť z našej stránky a uložiť na plochu Vášho počítača/NTB.

Po prihlásení sa k e-mailovej schránke cez 'Webmail Rozhranie', si môžete v záložke "Osobné nastavenia" kliknúť na položku "2-stupňová verifikácia". Viď obrázok nižšie.

2SV1

Následne klinite na "Vytvoriť dikrétny kód" a zaškrtnite okienko "Aktivácia". Tak, ako to je zobrazené na obrázku nižšie.

2SV2

Po tomto kliknite na "Uložiť". Tlačítko 'Vytvoriť dikrétny kód' sa Vám automaticky zmení na tlačítko "Zobraziť diskrétny kód". Tak, ako to je zobrazené na dvoch obrázkoch nižšie. Zámerne sme červenou farbou zakryli časť diskrétneho kódu, keďže sa jedná o 'živý', plne funkčný kód.

2SV3
2SV4

Údaj 'diskrétneho kódu' si ZAPÍŠTE (zapamätajte), presne tak, ako ho vidíte. Je dôležité dodržať veľkosť/malosť písmen. 'Diskrétny kód' budete potrebovať neskôr... Po týchto krokoch sa môžete odhlásiť z 'Webmail Rohrania'. Predtým, než sa opätovne prihlásite, si spustite aplikáciu 'WinAuth' o ktorej sme sa zmienili v úvode tohto popisu. Aplikácia 'WinAuth' sa neinštaluje... len ju spustite dvojitým kliknutím ľavého tlačítka na myši. Viď obrázok nižšie. Kliknite na tlačítko "Add". Otvorí sa Vám roletka a v nej kliknite na "Authenticator".

WA1

Na obrázku nižšie do poľa "Name" zadajte svoju e-mailovú adresu (názov schránky), do poľa číslo "1. Enter the Secret Code..." zadajte 'diskrétny kód'. Voľbu v bode číslo 2 nechajte zvolenú tak, ako to vidíte na obrázku. Kliknite na tlačítko "3. Verify Authenticator". V poli číslo "4. Verify the following..." sa Vám následne objaví na cca 30 sekúnd 6-miestny číselný 'kontrolný (overovací) kód'. Zámerne sme červenou farbou zakryli časť kontrolného (overovacieho) kódu, keďže sa jedná o plne funkčný 'kontrolný (overovací) kód'...

WA2

...ktorý slúži ako 'druhé heslo' pre prístup do schránky cez 'Webmail Rozhranie', viď obrázok nižšie. Ak by ste si v prvom momente nestihli opísať/zapamätať 'kontrolný (overovací) kód', nič sa nedeje, po ňom sa automaticky generuje ďalší, opäť na cca 30 sekúnd...

2V-KK

Po zadaní 'kontrolného (overovacieho) kódu' do poľa "2-stupňová verifikácia", sa môžete následne "Prihlásiť"...