Náš druhý autentifikačný SMTP server

V decembri 2014 sme spustili náš druhý autentifikačný SMTP server s názvom smtp2.agraf.sk pre odosielanie pošty. Slúži pre prípad, ak je prvý SMTP server mejlik.agraf.sk nedostupný z akýchkoľvek dôvodov. Z našich dlhodobých štatistík dostupnosť prvého SMTP servera je viac ako 99,6%, a preto sa nemusíte obávať, že by ste museli niečo meniť. V prípade, že by ste chceli využívať náš druhý SMTP server, ktorého dostupnosť je 99,8%, nižšie uvádzame postup pre jeho nakonfigurovanie v poštovom klientovi Mozilla Thunderbird, (ďalej len MT).

V hornom menu poštového klienta MT klikneme na Nástroje, po otvorení rolety klikeneme na Nastavenie účtov....

MTSMTP2-1

...otvorí sa Vám nové okno a v ľavej časti klikneme na Server pre odosielanie pošty (SMTP), vpravo potom klikneme na Upraviť......

MTSMTP2-2

...otvorí sa Vám ďalšie okno Server SMTP a v ňom vyplníte údaje tak, ako ich vidíte na obrázku nižšie s tým, že do kolonky Používateľské meno napíšete reálne meno, ktoré ste obdržali alebo Vám ho nanovo vygenerujeme a zašleme. V kolonkách Port/Zabezpečenie pripojenia sú prípustné hodnoty 587/STARTTLS alebo 465/SSL/TLS.

MTSMTP2-3

Proces konfigurácie zavŕšite kliknutím na OK a potom ešte raz na OK. Následne môžete previesť prvé odoslanie e-mailu cez náš druhý SMTP server.Späť na hlavnú stránku poradne