Administrácia databáz

Na administrátroskú správu databáz slúži rozhranie, ktoré je dostupné cez www prehliadač. Z bezpečnostných dôvodov je rohranie dostupné LEN zo Slovenska.

Administrácia e-mailových schránok

Na administrátroskú správu domén, e-mailových schránok, aliasov... slúži rozhranie, ktoré je dostupné cez www prehliadač. V tomto rozhraní je dostupná aj užívateľská sekcia "Vstup do užívatelskej sekcie". Z bezpečnostných dôvodov je rohranie dostupné LEN zo Slovenska.Späť na hlavnú stránku poradne