Ďalšie možnosti nastavení v Mozille Thunderbird... štandardné porty, STARTTLS, SSL/TLS.

Pod pojmom štandardné porty sa rozumejú služby, ktoré nepoužívajú na prenos údajov bezpečný, šifrovaný kanál (POP3-110,IMAP-143,SMTP-25). Oproti šifrovaným službám sú rýchlejšie, ale citlivé údaje, ako je napríklad prenos prihlasovacích údajov, je možné v internete odchytiť. Bezpečnou alternatívou k tomu sú služby (POP3S-995,IMAPS-993,SMTPS-465). Prenos údajov je pomalší, ale bezpečný, šifrovaný. Naše servery podporujú okrem zmienených služieb a režimov aj režim STARTTLS.

Mozilla Thunderbird, krok 1

Prvý obrázok - konfigurácia bez zabezpečenia - režim je plne funkčný, ale prenos údajov je nezabezpečený. Doporučujeme nastavenie vyobrazené na obrázkoch nižšie.

Mozilla Thunderbird, krok 2

Druhý obrázok - konfigurácia v režime STARTTLS - režim zo strany nášho servera je plne funkčný, a je bezpečný. Ak však máte problém s prijímaním pošty, preveďte nastavenie podľa obrázka číslo 3.

Mozilla Thunderbird, krok 3

Tretí obrázok - konfigurácia v režime SSL/TLS - režim zo strany nášho servera je plne funkčný, a je bezpečný.


Analogicky je možné previesť nastavenie aj pre službu IMAP či SMTP. Rôzne režimy nastavenia SMTP je zobrazené na ďalších troch nižšie uvedených obrázkoch.

Mozilla Thunderbird, krok 4

Prvý obrázok - konfigurácia bez zabezpečenia - režim je plne funkčný, ale prenos údajov je nezabezpečený. Doporučujeme nastavenie vyobrazené na obrázkoch nižšie.

Mozilla Thunderbird, krok 5

Druhý obrázok - konfigurácia v režime STARTTLS - režim zo strany nášho servera je plne funkčný, a je bezpečný. Ak však máte problém s odoslaním pošty, preveďte nastavenie podľa obrázka číslo 3.

Mozilla Thunderbird, krok 6

Tretí obrázok - konfigurácia v režime SSL/TLS - režim zo strany nášho servera je plne funkčný, a je bezpečný.


V prípade, že odosielate poštu z infikovaného počítača/počítačovej siete, alebo verejná IP adresa Vášho poskytovateľa pripojenia do internetu je na čiernom zozname tzv. "blacklist", bude odoslanie Vašej pošty, cez náš e-mailový server, zamietnuté. Ak nastane takýto jav, použite ako odchodzie SMTP servery, servery Vašich poskytovateľov pripojenia do internetu. Samozrejme, v prvom rade by ste si mali dať prekontrolovať Váš počítač/počítačovú sieť.Späť na hlavnú stránku poradne