Mnohí z Vás ste určite zaregistrovali e-maily, ktoré majú v predmete a tele správy nasledovné informácie:

- ...aby ste si aktualizovali Váš e-mailový účet...
- ...Váš e-mail musí byť aktualizovaný...
- ...náš tím web mail...
- ...schránke uplynul...
- ...schránka prekročila limit...
- ...prekročili sa skladovacie kapacity...
- ...prekročili ste limit...
- ...prekročili ste úložisko...
- ...Váš e-mail práve vyhral...
- ...webmail zákazník...
- ...webmail odberateľ...
- ...kvóta prekročená...
- ...
- ... a rôzne ďalšie možné aj nemožné kombinácie slov.

Spoločným menovateľom takýchto e-mailov je VÝZVA, aby ste klikli na nejaký odkaz. Ak už takýto e-mail obdržíte, ktorého predmet či telo správy obsahuje vyššie uvedené slovné spojenia (nové slovné spojenia dopredu nevieme predvídať), NIKDY NEKLIKAJTE na daný odkaz v ňom uvedený. TAKÝTO E-MAIL ZMAŽTE a ODSTRÁŇTE ho aj z koša!!! Ak na takýto odkaz kliknete a nemáte počítač / notebook / tablet / smartfón vybavený bezpečnostným softvérom (ani ten Vás však nemusí ochrániť, pretože nič na svete nefunguje na 100%), spôsobíte si problémy, pretože útočník sa dostane do Vášho zariadenia a odcudzí Vám všetky prihlasovacie údaje, ktoré máte v zariadeniach zapísané. A nielen to...

Vedzte, že zákazníci, ktorí u nás hosťujú, nemajú obmedzenia / limity / kvóty na e-mailové schránky. Neustále aktualizujeme našu databázu o rôzne nové slovné spojenia a prekladové skomoleniny (slovenské/české).Späť na hlavnú stránku poradne