Čo je to hosting / webhosting?Hosting - je balík služieb internetového servera (počítača) hostingovej spoločnosti, ktorý je umiestnený na veľmi rýchlych prístupových internetových uzloch (križovatkách) a spravidla je spoplatňovaný. Vzhľadom na to, že bežný užívateľ vníma internet väčšinou ako www resp. web, udomácnil sa i výraz webhosting. Za pojmami hosting resp. webhosting sa však skrýva ďaleko väčší objem služieb, než je len umiestnenie užívateľovej webovej stránky, a to:

  • podpora protokolov HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, POP3, POP3S, IMAP, IMAPS, SMTP, SMTPS....
  • služby emailového servera na odosielanie - príjem elektronickej pošty
  • antivírová a antispamová ochrana elektronickej pošty
  • podpora skriptovacích jazykov a databáz pre potreby zákazníka
  • štatistiky návštevnosti webového servera
  • udržiavanie záznamov o doméne
  • zálohovanie dát

Spoločnosť ACOM PP s.r.o. ponúka túto službu, ktorá je spoplatňovaná. Podrobnosti uvádzame v dokumente Priestor pre web stránky, webhosting.Späť na hlavnú stránku poradne