Čo je to doména?Doména - je identifikácia užívateľa (subjektu) v celosvetovej sieti Internet, zjednodušene povedané je to akési "rodné číslo" alebo "priezvisko". Domény sú rozdelené na nadnárodné (.com, .net, .org, .biz, .info ...), národné (.sk, .cz, .pl, .hu a pod.) a domény druhého rádu, ktorých názov je voliteľný.

Na to, aby sa užívateľ stal vlastníkom domény (presnejšie získal užívacie právo) v slovenskom systéme (s koncovkou .sk), je potrebné vyplniť rámcovú zmluvu, ktorá sa uzatvára medzi užívateľom a vrcholovým správcom slovenských domén. Veľmi dôležité je však to, že vrcholový správca slovenských domén ustanovil na "administratívno - technickú komunikáciu" svojich zástupcov tzv. oprávnených registrátorov. Vrcholový správca domén teda nekomunikuje s užívateľom, ale komunikuje prostredníctvom oprávnených registrátorov.

Užívateľ získava užívacie právo na doménu na obdobie 12 mesiacov, ktoré je spoplatňované. Ak chce užívateľ užívať doménu na neobmedzenú dĺžku trvania, je potrebné každý rok zaplatiť v predstihu poplatok svojmu oprávnenému registrátorovi, a ten poplatok za užívateľa platí vrcholovému správcovi domén.

Spoločnosť ACOM PP s.r.o. má oprávnenie registrovať slovenské domény, a zabezpečuje aj registráciu nadnárodných a zahraničných domén.

K plnému využitiu potenciálu vlastnej domény bude užívateľ nutne potrebovať aj balík služieb nazývaný hosting.Späť na hlavnú stránku poradne