Čo je internetové pripojenie resp. prístup na internet?Internetové pripojenie resp. služba internetového prítupu - je platená služba, ktorá umožňuje užívateľovi pripojiť sa do siete internetu pomocou technického zariadenia (napr. ADSL router, mikrovlnná anténa, optika a i.) prostredníctvom poskytovateľa pripojenia, ktorými sú napríklad spoločnosti Benestra, Slovanet, Telekom atď.. Užívateľ má tak možnosť využívať internet, podľa podmienok poskytovateľa pripojenia do internetu. Vo väčšine prípadov, pri tomto type služby získava užívateľ aj e-mailovú schránku v tvare xyz@domena_poskytovatela_pripojenia.sk, ktorá je v dnešnej dobe nedostačujúca. nakoľko nemá svoju vlastnú doménu, z čoho vyplýva, že nemôže využívať svoj vlastný webový a e-mailový doménový priestor a súvisace služby. Na to, aby to mohol využívať, je potrebné mať doménu a hosting.

Spoločnosť ACOM PP s.r.o. nie je poskytovateľom pripojenia do internetu, ale je partnerom niektorých vyššie uvedených spoločností.Späť na hlavnú stránku poradne